077-5276000
ליווי אישי להשקעות נדל"ן

המתנה של שר האוצר

יישום החוק למיסוי דירה שלישית ומעלה יביא לשינוי בשוק הדירות להשקעה בפרט ובשוק הנדל"ן בכלל, אך האם השינוי יהיה בכיוון שאיליו התכוון שר האוצר?

מעבר לסיבוכיות הבלתי נתפשת של חישוב המס, החוק מזמין הרבה משקיעים חדשים שיהיו להם (לאחר שיממשו את אפשרויותיהם לרכישת דירות נוספות להשקעה)  עד שתי דירות ועד בכלל להצטרף למעגל המשקיעים כי הם המרוויחים העיקריים מהמס החדש. הכיצד?

החוק החדש יגרום בטווח הקצר לצמצום במספר הדירות המיועדות להשכרה ובהיעדר פתרון מוסדי/ציבורי לדיור להשכרה, הדבר יביא לצמצום ההיצע של דירות אלו. מכיוון שהבניה החדשה, הגם שאינה עומדת בקצב הביקושים, מיועדת רובה ככולה לרוכשי דירות ולא למשקיעים לצורך השכרה – הגדלת ההיצע בהקשר זה לדיור להשכרה – אינה תופסת. זאת ועוד – הרוב המכריע של הדירות החדשות שנבנות הן דירות גדולות (4 חדרים ומעלה) דבר המחריף את החוסר בדירות קטנות להשכרה (3.5 חדרים ומטה) שהן הדירות היותר רלוונטיות לרוב הציבור הנזקק לדירות להשכרה: רווקים, זוגות צעירים ללא ילדים ו/או עם ילד אחד, גרושים/גרושות, חד הוריים וכו'.

הקטנת ההיצע של דירות להשכרה במצב של ביקוש נתון או אפילו כזה הנמצא בעלייה (בשל עליית המחירים פחות אנשים רוכשים כיום דירות ונאלצים לשכור אותן, גידול במספר הגרושים/גרושות והגידול הטבעי באוכלוסיה ועוד) יגרום לעליית מחירי השכירות. אם נוסיף לכך את העובדה שבפועל בעלי דירות באזורי ביקוש, העלו כבר את שכר הדירה מחשש לקיזוזו בשל האיום ליישם את החוק (מגמה שתתעצם בהמשך עם יישום החוק), הרי שאנו צפויים, לאחר שנים של מתינות בעליית מחירי השכירות, להאצת עליית מחירי השכירות באזורי הביקוש.

אז מי המרוויח העיקרי? מי קיבל עתה מתנה משר האוצר?

כל אלו שהם (עדיין) לא בעלי 3 דירות ויותר. מצד אחד – דמי השכירות שיוכלו לקבל יהיו גבוהים יותר (תשואה שוטפת משופרת) ומצד שני לא יושת עליהם המס על דירה שלישית.

האם מהלך זה, שהפך לסוג של אובססיה של שר האוצר, יביא באמת להקטנת מספר המשקיעים בשוק?

באין אלטרנטיבת השקעה ראויה אחרת – התשובה לכך די ברורה.

לקריאת המאמר המלא - לחץ כאן

להרשמה לכנס השקעות בנדל"ן מניב בישראל - לחץ כאן
חזרה לרשימת המאמרים
המתנה של שר האוצר

רוצה להשיג עצמאות כלכלית?